Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
Budynki użyteczności publicznej
Budynki wielorodzinne
Obiekty biurowe
Obiekty handlowe
Obiekty przemysłowe
Obiekty sakralne
Adaptacje i modernizacje
Prezbiterium Archikatedra Łódzka  
Modernizacja kolorystyki zabytkowej kamienicy ul. Traugutta 12 Łódź  
Zabytkowy budynek willowy ul. Pabianicka 182 Łódź  
Dwór w Domiechowicach  
Budynek Straży Pożarnej, ul. Tymienieckiego 30A, Łódź  
Projekt remontu elewacji zabytkowego budynku kamienicy w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej i Próchnika 1  
Projekt architektoniczno budowlany remontu elewacji frontowych zabytkowego budynku kamienicy w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej i Rewolucji  
Domy
Wnętrza
Konkursy
1 2 3