Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
"U Scheiblera", ul. Tymienieckiego 25 Łódź  
"Manufaktura"-współpraca autorska i autoryzacja projektów  
Biuro marketingu przy ul. Tymienieckiego 25  
Budynki użyteczności publicznej
Budynki wielorodzinne
Obiekty biurowe
Obiekty handlowe
Obiekty przemysłowe
Obiekty sakralne
Adaptacje i modernizacje
Domy
Wnętrza
Rekomendacje
1 2