Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
Budynki użyteczności publicznej
Dom pogrzebowy,ul. Zakładowa Łódź  
PKO Bełchatów  
Centrum dydaktyczno-konferencyjne, ul. Piotrkowska 258 Łódź  
Wnętrza BŚ na Dworcu Łódź Fabryczna  
Bank Spółdzielczy przy ul. Narutowicza 59 w Łodzi  
Budynki wielorodzinne
Obiekty biurowe
Obiekty handlowe
Obiekty przemysłowe
Obiekty sakralne
Adaptacje i modernizacje
Domy
Wnętrza
Rekomendacje