Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
Budynki użyteczności publicznej
Budynki wielorodzinne
Obiekty biurowe
Budynek Centum Finansowo-Ubezpieczeniowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul.Kopcińskiego 56  
Obiekty handlowe
Obiekty przemysłowe
Obiekty sakralne
Adaptacje i modernizacje
Domy
Wnętrza
Rekomendacje