Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
Budynki użyteczności publicznej
Budynki wielorodzinne
Obiekty biurowe
Obiekty handlowe
Obiekty przemysłowe
Obiekty sakralne
Adaptacje i modernizacje
Dom Traugotta Grohmanna, ul. Targowa 81 Łódź  
Budynek Straży Pożarnej, ul. Tymienieckiego 30A Łódź  
Budynek Kurii Archidiecezji Łódzkiej  
Księgarnia Archidiecezjalna przy ul. Piotrkowskiej 263  
Domy
Wnętrza
Rekomendacje
1 2